Jako osoba mająca w swoich zasobach działkę, musisz wiedzieć, że w zależności od celu jej wykorzystania jesteś zobowiązany opłacić podatek od gruntów. Dzielimy go na kilka rodzajów. Dowiedz się, które z nich dotyczą Twojej działki.

Jaki podatek od gruntów dotyczy Twojej nieruchomości?

 

Jeżeli nie wiesz, który podatek od gruntów dotyczy Twojej nieruchomości, to wiedz, że nie jesteś sam. Wielu właścicieli terenów ma ten sam problem. W końcu w Polsce możemy spotkać się, aż z czterema rodzajami podatków od gruntów, a dzielimy je na:

  • Podatek rolny — obejmuje grunty rolnicze i lasy. Płacą go właściciele gruntów rolnych, którzy prowadzą działalność rolniczą oraz dzierżawią swoje grunty rolnikom. Wysokość podatku rolnego zależy od klasy użytkowej gruntów i lokalizacji.
  • Podatek od nieruchomości — ten podatek od gruntów obejmuje wszystkie nieruchomości lub budynki budowlane oraz zależne są od ich wartości, stawki podatkowej oraz lokalizacji.  
  • Podatek od działek dotyczy on niezabudowanych działek, które nie są użytkowane rolniczo. Ma na celu zachęcić właścicieli do zagospodarowania tych gruntów. Wysokość stawki podatku zależy od wielkości i lokalizacji działki.  

Podatek od gruntów leśnych — ten podatek gruntowy obejmuje działki porośnięte lasami. Płacą go zarówno właściciele, jak i dzierżawcy gruntów leśnych. Wysokość podatku zależy od klasy użytkowej gruntów, powierzchni lasu i lokalizacji.

 

Jakie grunty nie podlegają opodatkowaniu w 2023 roku? 

 

Chociaż dla większości właścicieli działek podatek od gruntów jest obowiązkiem, to istnieje kilka przypadków, kiedy nieruchomości mu nie podlegają. Należą do nich np. grunty objęte ochroną przyrodniczą, kulturową, czyli takie, które są wpisane do rejestru zabytków lub mają status obszaru chronionego. Celem tego jest zabezpieczenie unikalnego ekosystemu i różnorodności biologicznej. Należy zwrócić uwagę również na tereny wykorzystywane w celach naukowych i badawczych, które przyczyniają się do wspierania rozwoju technologicznego.

Podatek od gruntów nie dotyczy również niektórych terenów pod inwestycje specjalne, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki kraju. Takie zwolnienia mają na celu przyciągnięcie inwestorów i promowanie rozwoju regionu. O ile na terenie gruntów rolnych nie jest prowadzona działalność gospodarcza, można zgłosić się w sprawie zwolnienia z podatku gruntowego. 

Ile wynosi podatek od gruntów w Twojej okolicy?

Jeśli jesteś właścicielem działki lub zastanawiasz się nad zakupem gruntów i chcesz dowiedzieć się więcej na temat terenów w Twojej okolicy, to skontaktuj się z biurem Pomorskie Grunty. Jako specjaliści od działek odpowiemy na nurtujące Cię pytania. 

Sprawdź również ofertę naszych działek.